Kontakt

restauracja@gajowa12.pl
ul. Gajowa 12, Poznañ
tel. 666 030 306